فعالیت های نقشه برداری در پروژه عمرانی

وقتی صحبت از خدمات عمرانی می شود فکر عموم برای انجام پروژه به سمت کسانی می رود که تحصیلات اکادمیک در زمینه عمران داشته و سابقه کاری در این زمینه دارند که کاملا به حق هم هست اما سری کاری وسیعی در بخش عمران و سازندگی توسط مهندسین باتجربه نقشه بردار انجام میگیرد که برای تمامی پروژه های عمرانی بزرگ ضروری و غیر قابل اجتناب است.

 • تهیه نقشه معابر و تقاطع های شهری
 • نقشه برداری خطوط انتقال برای اب و نیرو
 • ناظر نقشه بردار بر پروژه های ساختمانی بزرگ و صنعتی
 • نقشه برداری برای طرح هادی روستایی
 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس های بزرگ
 • نقشه برداری زیرزمینی در پروژه های عمرانی مترو
 • پیاده سازی بیت پلیس های ساختمانی و فونداسیون
 • تهیه نقشه از وضعیت موجود ملک
 • برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی
 • تفکیک زمین
 • محاسبه حجم عملیات خاکی

همانطور که میبینید خدمات عمرانی گاهی برای تکمیل شدن و حتی گاهی برای شروع شدن نیاز به انجام خدمات نقشه برداری در پروژه های عمرانی دارند که ما برای شما مدیران و مسئولین کار که نیاز به خدمات عمرانی در حوزه نقشه برداری دارید و یا شما پیمانکاران عزیز داخل بخش رزومه کاری نمونه هایی از خدمات عمرانی انجام شده را اورده ایم.

خدمات عمرانی

تصویر مربوط به پروژه هتل اسپیناس تهران است که در زمان احداث از خدمات شرکت پاراکس بهره می برده است