خدمات ما چیست؟

در ابتدا اگر بخواهیم تعریف کنیم کلمه GPS به چه معنایی هست و در چه زمینه ای به نقشه برداران کمک رسانی می کند بهتر است اینگونه شروع کنیم که GPS یک سیستم موقعیت یاب جهانی است که از 24 ماهواره تشکیل شده که ابتدا اهداف نظامی داشته و سپس اهداف غیر نظامی نیز به کاربردهای ان افزوده شده است.

کارگروه های ویژه دولتی و خصوصی برای GPS در راستا موارد زیر حرکت می کنند:

 • یکپارچه کردن سیستم مختصاتی برای پروژه های عظیم همانند پروژه های ژئودزی ، رایتاوه ، راه ، مسیر انتقال لوله ، تونل ، سد ، سایت  پتروشیمی و…
  ژئو رفرنس نقشه های محلی و انتقال آن روی سیستم تصویر UTM با اتکا به تعین موقعیت مطلق از نقاط رفرنس ایجاد شده (B.M)
  برداشت شبکه های ایجاد شده در نقشه برداری زمینی و انتقال سیستم تصویر Local به UTM و اتصال آن به نقاط NCC
  تهیه نقشه توپو گرافی با بالاترین دقت و کمترین زمان و هزینه ، با طرح منحصر به فرد ابداع شده توسط این مجموعه
  پیمایش و ایجاد نقاط BM (بنچ مارک)  و تعیین موقعیت نقاط به روش Static  و Real Time Kinematik (RTK) 

 

انواع روش های کار خدماتی در این حوزه:

 • روش استاتیک
 • روش استاتیک سریع
 • روش کینماتیک
 • روش RTK

مدیریت پروژه

در واقع هر سفارش کاری که به صورت پیمانکاری و یا قراردادی انجام میگیرد باید یک مدیر پروژه برای محاسبات تمامی هزینه ها و موارد دیگر داشته باشد زیرا در انجام پروژه های نقشه برداری امکان وقوع حوادث احتمالی که باعث ایجاد هزینه شود وجود دارد و محاسبه دقیق برای مبلغ پروزه برای ضرر نکردن امری مهم است برخی مسئولیت های مدیر پروژه:

 • مدیریت و نظارت بر تمام ارکان تیم
 • تعیین نحوه جمع اوری اطلاعات
 • تعیین تعداد اکیپ های کاری و غیره

محصول خروجی با کیفیت

با پیشرفت ابزار و وسایل مورد استفاده در نقشه برداری امروزه میزان کاری که شخص نقشه بردار به صورت دستی انجام می دهد بسیار کمتر از زمان های قبل شده است. استفاده از جی پی اس های دو و سه فرکانسه باعث خواهد شد در دقت محصول نهایی نتیجه بهتری حاصل شود که البته استفاده از تجهیزات با توجه به شرایط توسط مدیر پروژه مشخص خواهد شد.

برتری ما در اجرای پروژه

مراحل اجرای پروژه

در توضیحات ابتدایی و بخش خدمات نقشه برداری در حوزه کار با GPS از چهار روشی که بنا بر شرایط و نوع درخواست کارفرما قابل اجرا توسط تیم ما هستند نام بردیم در واقع برداشت اولیه نقاط و جمع اوری اطلاعات اولیه از نظر میزان زمانی که صرف می شود و مقدار اطلاعات به همین چهار روش استاتیک، استاتیک سریع، کینماتیک و RTK وابسته است.

اطلاعات برداشت شده با استفاده از جی پی اس همگی در حافظه داخلی دستگاه ذخیره می شوند اما این حافظه به علت محدودیت باید مرتب در کامپیوتر تخلیه شود.برای این کار باید روی سیستم یکی از نرم افزارها برای تخلیه اطلاعات نصب شده و با استفاده از نرم افزار ورودی که GPS را به وسیله ان به کامپیوتر وصل کرده ایم شناسایی و تخلیه اطلاعات انجام شود.

یکی از انواع داده های ارائه شده در این بخش از نقشه برداری همان نقاط کنترل دقیق برای کامل کردن نقشه برداری هوایی هست.

یکی دیگر از اطلاعات مرتبط با بررسی های روی سازه های خیلی بزرگ مانند سدهاست.

ارائه نقشه های توپوگرافی دقیق و پروفیل های عرضی و طولی.